1. منابع
  2. coinbase

Coinbase
, Coinbase

www.coinbase.com/
اخرین به روز رسانی 2024-06-23 10:04:00

بازار

جفت کردن فروش خرید دوره (24 ساعته) دوره (24 ساعته) USD
USD/1INCH 2.48 - - -
USD/AAVE 0.012 - - -
USD/ABT 0.36 - - -
USD/ACH 44.10 - - -
USD/ADA 2.55 - - -
USD/AED 3.67 - - -
USD/AERGO 10.98 - - -
USD/AFN 70.70 - - -
USD/AKT 0.33 - - -
USD/ALEPH 3.96 - - -
USD/ALGO 7.37 - - -
USD/ALICE 0.87 - - -
USD/ALL 93.62 - - -
USD/AMD 387.83 - - -
USD/AMP 203.05 - - -
USD/ANG 1.79 - - -
USD/ANKR 32.56 - - -
USD/ANT 0.11 - - -
USD/AOA 853.49 - - -
USD/API3 0.44 - - -
USD/AR 0.036 - - -
USD/ARB 1.23 - - -
USD/ARPA 20.86 - - -
USD/ARS 904.98 - - -
USD/AST 9.43 - - -
USD/ATOM 0.15 - - -
USD/AUCTION 0.060 - - -
USD/AUD 1.50 - - -
USD/AUDIO 6.46 - - -
USD/AVAX 0.039 - - -
USD/AVT 0.44 - - -
USD/AWG 1.80 - - -
USD/AZN 1.70 - - -
USD/BADGER 0.31 - - -
USD/BAL 0.32 - - -
USD/BAM 1.83 - - -
USD/BAND 0.85 - - -
USD/BAT 5.21 - - -
USD/BBD 2.00 - - -
USD/BCH 0.00256 - - -
USD/BDT 117.37 - - -
USD/BGN 1.83 - - -
USD/BHD 0.38 - - -
USD/BIF 2,873 - - -
USD/BIT 1.22 - - -
USD/BLUR 3.97 - - -
USD/BLZ 4.19 - - -
USD/BMD 1.00 - - -
USD/BND 1.35 - - -
USD/BNT 1.56 - - -
USD/BOB 6.91 - - -
USD/BOND 0.48 - - -
USD/BRL 5.43 - - -
USD/BSD 1.00 - - -
USD/BSV 0.021 - - -
USD/BTC 0.0000155 - - -
USD/BTN 83.45 - - -
USD/BUSD 1.00 - - -
USD/BWP 13.47 - - -
USD/BYN 3.27 - - -
USD/BZD 2.02 - - -
USD/CAD 1.37 - - -
USD/CDF 2,836 - - -
USD/CELR 60.77 - - -
USD/CHF 0.89 - - -
USD/CHZ 12.76 - - -
USD/CLP 937.54 - - -
USD/CNY 7.26 - - -
USD/COMP 0.020 - - -
USD/COP 4,155 - - -
USD/COTI 10.48 - - -
USD/COVAL 132.54 - - -
USD/CRC 522.07 - - -
USD/CRO 10.68 - - -
USD/CRPT 23.10 - - -
USD/CRV 3.02 - - -
USD/CTSI 5.85 - - -
USD/CTX 0.31 - - -
USD/CUP 25.38 - - -
USD/CVC 9.25 - - -
USD/CVE 103.07 - - -
USD/CZK 23.32 - - -
USD/DAI 1.00 - - -
USD/DAR 8.10 - - -
USD/DASH 0.041 - - -
USD/DDX 23.11 - - -
USD/DEXT 1.46 - - -
USD/DIA 2.35 - - -
USD/DJF 177.69 - - -
USD/DKK 6.98 - - -
USD/DNT 21.12 - - -
USD/DOGE 8.00 - - -
USD/DOP 58.96 - - -
USD/DOT 0.17 - - -
USD/DREP 127.26 - - -
USD/DZD 134.46 - - -
USD/EGLD 0.034 - - -
USD/EGP 47.69 - - -
USD/ELA 0.44 - - -
USD/ENJ 5.19 - - -
USD/EOS 1.73 - - -
USD/ERN 0.38 - - -
USD/ETB 57.59 - - -
USD/ETC 0.043 - - -
USD/ETH 0.000286 - - -
USD/EUR 0.94 - - -
USD/FARM 0.019 - - -
USD/FET 0.67 - - -
USD/FIDA 3.25 - - -
USD/FIL 0.23 - - -
USD/FIS 2.46 - - -
USD/FJD 2.25 - - -
USD/FKP 0.79 - - -
USD/FLOW 1.57 - - -
USD/FTM 1.71 - - -
USD/GAL 0.44 - - -
USD/GALA 34.76 - - -
USD/GBP 0.79 - - -
USD/GBX 153.53 - - -
USD/GEL 2.79 - - -
USD/GHS 15.16 - - -
USD/GHST 0.76 - - -
USD/GIP 0.79 - - -
USD/GLM 2.64 - - -
USD/GMD 67.76 - - -
USD/GMT 6.10 - - -
USD/GNF 8,597 - - -
USD/GNO 0.00312 - - -
USD/GRT 4.64 - - -
USD/GTC 1.00 - - -
USD/GTQ 7.76 - - -
USD/GUSD 1.00 - - -
USD/GYD 208.87 - - -
USD/HBAR 12.65 - - -
USD/HIGH 0.48 - - -
USD/HKD 7.81 - - -
USD/HNL 24.70 - - -
USD/HNT 0.29 - - -
USD/HONEY 16.25 - - -
USD/HRK 7.05 - - -
USD/HTG 132.39 - - -
USD/HUF 370.01 - - -
USD/IDEX 22.12 - - -
USD/IDR 16,468 - - -
USD/ILS 3.75 - - -
USD/ILV 0.015 - - -
USD/IMP 0.79 - - -
USD/IMX 0.64 - - -
USD/INJ 0.047 - - -
USD/INR 83.57 - - -
USD/INV 0.033 - - -
USD/IOTX 23.49 - - -
USD/IQD 1,309 - - -
USD/IRR 42,088 - - -
USD/ISK 139.38 - - -
USD/JMD 155.64 - - -
USD/JOD 0.71 - - -
USD/JPY 159.80 - - -
USD/KAVA 2.13 - - -
USD/KEEP 9.26 - - -
USD/KES 128.74 - - -
USD/KGS 86.76 - - -
USD/KHR 4,122 - - -
USD/KMF 460.32 - - -
USD/KNC 1.80 - - -
USD/KPW 135.00 - - -
USD/KRL 2.24 - - -
USD/KRW 1,389 - - -
USD/KSM 0.041 - - -
USD/KWD 0.31 - - -
USD/KYD 0.83 - - -
USD/KZT 465.36 - - -
USD/LAK 21,947 - - -
USD/LBP 89,480 - - -
USD/LCX 4.67 - - -
USD/LINK 0.074 - - -
USD/LIT 1.24 - - -
USD/LKR 305.08 - - -
USD/LOOM 17.72 - - -
USD/LPT 0.057 - - -
USD/LQTY 1.16 - - -
USD/LRC 5.67 - - -
USD/LRD 193.85 - - -
USD/LSL 17.94 - - -
USD/LTC 0.013 - - -
USD/LYD 4.85 - - -
USD/MAD 9.95 - - -
USD/MANA 2.99 - - -
USD/MASK 0.40 - - -
USD/MATH 3.28 - - -
USD/MATIC 1.72 - - -
USD/MDL 17.84 - - -
USD/MDT 18.89 - - -
USD/MGA 4,498 - - -
USD/MIR 32.83 - - -
USD/MKD 57.52 - - -
USD/MKR 0.000415 - - -
USD/MLN 0.058 - - -
USD/MMK 2,096 - - -
USD/MNT 3,425 - - -
USD/MONA 0.011 - - -
USD/MOP 8.03 - - -
USD/MRU 39.30 - - -
USD/MTL 0.75 - - -
USD/MUR 46.84 - - -
USD/MUSD 1.00 - - -
USD/MUSE 0.10 - - -
USD/MVR 15.40 - - -
USD/MWK 1,732 - - -
USD/MXC 95.90 - - -
USD/MXN 18.12 - - -
USD/MYR 4.71 - - -
USD/MZN 63.86 - - -
USD/NAD 17.92 - - -
USD/NCT 59.28 - - -
USD/NEAR 0.19 - - -
USD/NEST 543.51 - - -
USD/NGN 1,490 - - -
USD/NIO 36.76 - - -
USD/NKN 12.11 - - -
USD/NMR 0.053 - - -
USD/NOK 10.56 - - -
USD/NPR 133.51 - - -
USD/NU 13.15 - - -
USD/NZD 1.63 - - -
USD/OCEAN 1.62 - - -
USD/OGN 9.45 - - -
USD/OMG 3.01 - - -
USD/OMR 0.38 - - -
USD/OP 0.55 - - -
USD/ORN 0.59 - - -
USD/OXT 13.58 - - -
USD/PAB 1.00 - - -
USD/PAX 1.00 - - -
USD/PEN 3.80 - - -
USD/PERP 1.30 - - -
USD/PGK 3.88 - - -
USD/PHP 58.86 - - -
USD/PKR 278.35 - - -
USD/PLA 16.60 - - -
USD/PLN 4.04 - - -
USD/PLU 0.29 - - -
USD/POLS 1.75 - - -
USD/POLY 11.28 - - -
USD/POND 56.90 - - -
USD/POWR 4.66 - - -
USD/PRO 0.69 - - -
USD/PRQ 10.93 - - -
USD/PUNDIX 2.55 - - -
USD/PYG 7,518 - - -
USD/QAR 3.64 - - -
USD/QNT 0.013 - - -
USD/QSP 161.68 - - -
USD/QUICK 0.022 - - -
USD/RAD 0.85 - - -
USD/RARI 0.48 - - -
USD/REN 20.78 - - -
USD/REP 1.16 - - -
USD/REQ 8.92 - - -
USD/RGT 3.64 - - -
USD/RLC 0.47 - - -
USD/RLY 125.03 - - -
USD/RNDR 0.13 - - -
USD/RON 4.65 - - -
USD/ROSE 10.92 - - -
USD/RPL 0.043 - - -
USD/RSD 109.43 - - -
USD/RUB 88.76 - - -
USD/RUNE 0.23 - - -
USD/RWF 1,313 - - -
USD/SAFE 0.68 - - -
USD/SAND 3.00 - - -
USD/SAR 3.75 - - -
USD/SBD 8.45 - - -
USD/SCR 14.41 - - -
USD/SDG 601.00 - - -
USD/SEK 10.51 - - -
USD/SGD 1.36 - - -
USD/SHDW 1.75 - - -
USD/SHP 0.79 - - -
USD/SHPING 144.92 - - -
USD/SKL 18.50 - - -
USD/SLL 20,341 - - -
USD/SNT 37.15 - - -
USD/SNX 0.49 - - -
USD/SOL 0.00744 - - -
USD/SOS 570.63 - - -
USD/SRD 31.15 - - -
USD/SSP 1,549 - - -
USD/STORJ 2.57 - - -
USD/STRK 1.36 - - -
USD/STX 0.60 - - -
USD/SUKU 11.88 - - -
USD/SUPER 1.43 - - -
USD/SUSHI 1.23 - - -
USD/SVC 8.74 - - -
USD/SWFTC 184.03 - - -
USD/SYLO 632.64 - - -
USD/SYN 1.88 - - -
USD/SYP 512.80 - - -
USD/SZL 17.92 - - -
USD/THB 36.66 - - -
USD/THETA 0.64 - - -
USD/TIME 0.046 - - -
USD/TJS 10.62 - - -
USD/TMT 3.50 - - -
USD/TND 3.13 - - -
USD/TOP 2.36 - - -
USD/TRAC 1.48 - - -
USD/TRB 0.00987 - - -
USD/TRIBE 2.12 - - -
USD/TRU 6.94 - - -
USD/TRY 32.84 - - -
USD/TTD 6.78 - - -
USD/TWD 32.37 - - -
USD/TZS 2,621 - - -
USD/UAH 40.42 - - -
USD/UGX 3,741 - - -
USD/UMA 0.38 - - -
USD/UNFI 0.21 - - -
USD/UNI 0.100 - - -
USD/UPI 3,550 - - -
USD/USDC 1.00 - - -
USD/USDT 1.00 - - -
USD/UST 56.74 - - -
USD/UYU 39.44 - - -
USD/UZS 12,625 - - -
USD/VEF 3,632,690 - - -
USD/VET 38.56 - - -
USD/VGX 13.38 - - -
USD/VND 25,456 - - -
USD/VTHO 403.14 - - -
USD/VUV 115.93 - - -
USD/WBTC 0.0000155 - - -
USD/WST 2.77 - - -
USD/XAF 614.90 - - -
USD/XAG 0.034 - - -
USD/XAU 0.000431 - - -
USD/XCD 2.70 - - -
USD/XCN 611.62 - - -
USD/XDR 0.76 - - -
USD/XLM 10.91 - - -
USD/XMON 0.00196 - - -
USD/XOF 613.40 - - -
USD/XPD 0.00110 - - -
USD/XPF 111.60 - - -
USD/XPT 0.00101 - - -
USD/XRP 2.05 - - -
USD/XTZ 1.28 - - -
USD/XYO 128.62 - - -
USD/YER 250.31 - - -
USD/YFI 0.000169 - - -
USD/YFII 0.00248 - - -
USD/ZAR 17.97 - - -
USD/ZEC 0.049 - - -
USD/ZEN 0.15 - - -
USD/ZMW 25.57 - - -
USD/ZRX 2.75 - - -
1740 ارزهای رمزنگاری 156 ارزها 54 منابع 14508 بازار


IP Geolocation by geoPlugin

منابع:   کیف پول   استخراج   بیت کوین رایگان