1. स्त्रोत
  2. kraken

Kraken
, Kraken

www.kraken.com
शेवटचे अद्यावत 2024-06-23 16:08:00

बाजार

जोडी करा खरेदी विक्री व्हॉल्यूम (24 तास) व्हॉल्यूम (24 तास) USD
1INCH/EUR 0.37 0.37 9,729 1INCH $3.850
1INCH/USD 0.40 0.40 35,694 1INCH $14.125
AAVE/AUD 36.13 450.00 0.15 AAVE $12
AAVE/BTC 0.00127 0.00127 166.24 AAVE $13.470
AAVE/ETH 0.023 0.023 96.12 AAVE $7.788
AAVE/EUR 75.69 75.71 3,798 AAVE $307.731
AAVE/GBP 64.01 64.13 20.48 AAVE $1.660
AAVE/USD 81.04 81.05 2,153 AAVE $174.443
ACH/EUR 0.021 0.021 113,704 ACH $2.556
ACH/USD 0.022 0.022 3,126,828 ACH $70.284
ADA/AUD 0.58 0.58 29,490 ADA $11.392
ADA/BTC 0.0000060 0.0000060 187,486 ADA $72.427
ADA/CAD 0.044 0.045 521,918 ADA $201.620
ADA/ETH 0.000111 0.000111 151,574 ADA $58.554
ADA/EUR 0.36 0.36 1,064,047 ADA $411.047
ADA/GBP 0.30 0.30 78,262 ADA $30.233
ADA/USD 0.39 0.39 4,386,519 ADA $1.694.538
ADA/USDT 0.39 0.39 761,343 ADA $294.111
ADX/EUR 0.15 0.17 128.00 ADX $22
ADX/USD 0.17 0.18 5,815 ADX $994
AIR/EUR 0.014 0.015 4,567 AIR $71
AIR/USD 0.016 0.016 53,036 AIR $828
AKT/EUR 2.70 2.74 8,750 AKT $25.323
AKT/USD 2.89 2.89 95,934 AKT $277.629
ALGO/BTC 0.0000021 0.0000021 12,529 ALGO $1.668
ALGO/ETH 0.0000383 0.0000384 25,530 ALGO $3.398
ALGO/EUR 0.12 0.12 375,618 ALGO $49.996
ALGO/GBP 0.11 0.11 122,464 ALGO $16.300
ALGO/USD 0.13 0.13 1,820,402 ALGO $242.302
ALGO/USDT 0.13 0.13 49,528 ALGO $6.592
ALICE/EUR 1.05 1.20 67.33 ALICE $75
ALICE/USD 1.13 1.22 326.07 ALICE $365
ALPHA/EUR 0.074 0.074 16,495 ALPHA $1.307
ALPHA/USD 0.079 0.079 82,513 ALPHA $6.540
ALT/EUR 0.17 0.18 275.48 ALT $41
ALT/USD 0.18 0.19 2,942 ALT $438
ANKR/BTC 0.0000005 0.0000005 81.28 ANKR $2
ANKR/EUR 0.028 0.028 361,800 ANKR $10.833
ANKR/GBP 0.00110 0.039 791.51 ANKR $24
ANKR/USD 0.030 0.030 870,191 ANKR $26.055
ANT/BTC 0.000134 0.000139 0.20 ANT $2
ANT/ETH 0.00249 0.00257 4.00 ANT $35
ANT/EUR 8.05 8.26 88.29 ANT $775
ANT/USD 8.76 8.80 534.33 ANT $4.688
API3/EUR 2.02 2.02 42,407 API3 $92.489
API3/USD 2.16 2.17 20,852 API3 $45.478
ARB/EUR 0.74 0.74 7,859 ARB $6.227
ARB/USD 0.79 0.79 293,284 ARB $232.354
ARPA/EUR 0.043 0.043 1,177 ARPA $55
ARPA/USD 0.046 0.046 13,439 ARPA $631
ATOM/AUD 17.91 89.99 0.50 ATOM $3
ATOM/BTC 0.000105 0.000105 8,685 ATOM $58.251
ATOM/CAD 5.14 5.95 906.53 ATOM $6.080
ATOM/ETH 0.00193 0.00193 2,376 ATOM $15.937
ATOM/EUR 6.26 6.26 6,564 ATOM $44.029
ATOM/GBP 5.30 5.30 934.34 ATOM $6.267
ATOM/USD 6.70 6.70 12,913 ATOM $86.609
ATOM/USDT 6.70 6.71 4,802 ATOM $32.208
AUD/JPY 105.87 106.16 18.83 AUD $13
AUD/USD 0.66 0.66 185,466 AUD $123.376
AUDIO/EUR 0.14 0.14 17,219 AUDIO $2.587
AUDIO/USD 0.15 0.15 66,167 AUDIO $9.942
AVAX/EUR 22.79 22.80 9,533 AVAX $232.692
AVAX/USD 24.39 24.40 134,097 AVAX $3.273.052
AVAX/USDT 24.41 24.42 8,547 AVAX $208.625
BADGER/EUR 2.94 2.94 1,025 BADGER $3.224
BADGER/USD 3.14 3.15 2,196 BADGER $6.907
BAL/BTC 0.0000480 0.0000490 5.47 BAL $17
BAL/ETH 0.00410 0.00484 126.29 BAL $391
BAL/EUR 2.88 2.89 0.33 BAL $1
BAL/USD 3.08 3.09 530.14 BAL $1.640
BAND/EUR 1.03 1.03 25,558 BAND $28.108
BAND/USD 1.10 1.10 24,070 BAND $26.471
BAT/BTC 0.0000029 0.0000029 20,377 BAT $3.836
BAT/ETH 0.0000541 0.0000542 406.00 BAT $76
BAT/EUR 0.18 0.18 1,672 BAT $315
BAT/JPY 42.07 45.26 39.99 BAT $8
BAT/USD 0.19 0.19 45,365 BAT $8.541
BCH/AUD 578.10 580.33 1.38 BCH $529
BCH/BTC 0.00599 0.00600 35.37 BCH $13.594
BCH/ETH 0.11 0.11 2.36 BCH $907
BCH/EUR 358.64 358.98 307.16 BCH $118.035
BCH/GBP 303.37 303.99 3.61 BCH $1.387
BCH/JPY 61,276 61,472 0.024 BCH $9
BCH/USD 383.78 383.85 827.80 BCH $318.103
BCH/USDT 384.54 384.55 72.20 BCH $27.744
BCHSV/BTC 0.00956 0.00961 2,795 BCHSV $128.867
BCHSV/EUR 46.50 46.60 2,906 BCHSV $133.980
BCHSV/USD 51.90 52.20 4,769 BCHSV $219.893
BEAM/EUR 0.015 0.016 400,865 BEAM $6.651
BEAM/USD 0.017 0.017 3,435,248 BEAM $56.996
BIT/EUR 0.74 0.79 33.71 BIT $27
BIT/USD 0.80 0.82 178.63 BIT $145
BLUR/EUR 0.23 0.23 5,787 BLUR $1.425
BLUR/USD 0.25 0.25 212,906 BLUR $52.444
BLZ/EUR 0.21 0.21 7,471 BLZ $1.715
BLZ/USD 0.23 0.23 25,420 BLZ $5.834
BNT/BTC 0.0000118 0.0000125 80.00 BNT $50
BNT/EUR 0.59 0.59 1.65 BNT $1
BNT/GBP 0.29 2.00 85.12 BNT $54
BNT/USD 0.63 0.63 2,963 BNT $1.862
BOND/EUR 1.86 1.87 299.93 BOND $599
BOND/USD 2.00 2.00 3,256 BOND $6.500
BTC/AED 73,221 73,304 0.014 BTC $906
BTC/AUD 96,620 96,620 2.51 BTC $160.647
BTC/CAD 87,692 87,692 7.82 BTC $501.344
BTC/CHF 57,120 57,156 2.48 BTC $159.216
BTC/DAI 64,052 64,140 0.00509 BTC $326
BTC/EUR 59,879 59,879 82.05 BTC $5.259.471
BTC/GBP 50,664 50,664 17.02 BTC $1.090.657
BTC/JPY 10,226,883 10,250,745 0.00137 BTC $88
BTC/USD 64,086 64,086 338.02 BTC $21.667.107
BTC/USDC 64,062 64,062 8.60 BTC $550.987
BTC/USDT 64,100 64,100 62.03 BTC $3.976.273
BTT/EUR 0.0000008 0.0000008 2,910,029,103 BTT $2.547
BTT/USD 0.0000009 0.0000009 10,000,000,000 BTT $8.752
CELR/EUR 0.015 0.015 92,258 CELR $1.480
CELR/USD 0.016 0.016 442,923 CELR $7.104
CHR/EUR 0.21 0.21 7,398 CHR $1.672
CHR/USD 0.22 0.23 57,660 CHR $13.034
CHZ/EUR 0.072 0.072 130,854 CHZ $10.073
CHZ/USD 0.077 0.077 145,402 CHZ $11.192
COMP/BTC 0.000753 0.000754 16.79 COMP $812
COMP/ETH 0.031 0.032 0.48 COMP $23
COMP/EUR 45.07 45.09 176.31 COMP $8.525
COMP/USD 48.23 48.24 465.89 COMP $22.527
COTI/EUR 0.086 0.087 42,106 COTI $3.890
COTI/USD 0.092 0.093 114,329 COTI $10.562
CRV/BTC 0.0000051 0.0000052 6,756 CRV $2.242
CRV/ETH 0.000179 0.000190 262.00 CRV $87
CRV/EUR 0.31 0.31 66,408 CRV $22.038
CRV/USD 0.33 0.33 802,589 CRV $266.343
CTSI/EUR 0.15 0.15 1,628 CTSI $268
CTSI/USD 0.16 0.16 20,650 CTSI $3.401
CVC/EUR 0.098 0.099 160.85 CVC $17
CVC/USD 0.11 0.11 4,980 CVC $524
DAI/EUR 0.93 0.93 227,196 DAI $226.868
DAI/USD 1.00 1.00 381,104 DAI $380.553
DAI/USDT 1.00 1.00 26,822 DAI $26.784
DASH/BTC 0.000375 0.000376 30.33 DASH $755
DASH/EUR 22.44 22.50 1,580 DASH $39.320
DASH/USD 24.01 24.06 1,182 DASH $29.395
DENT/EUR 0.000899 0.000904 828,102 DENT $796
DENT/USD 0.000962 0.000966 21,965,619 DENT $21.104
DOT/AUD 7.64 9.70 113.31 DOT $645
DOT/BTC 0.0000888 0.0000888 6,995 DOT $39.815
DOT/ETH 0.00164 0.00164 7,352 DOT $41.844
DOT/EUR 5.31 5.32 37,153 DOT $211.465
DOT/GBP 4.50 4.50 4,259 DOT $24.242
DOT/JPY 909.20 912.00 8.52 DOT $49
DOT/USD 5.69 5.69 94,863 DOT $539.940
DOT/USDT 5.69 5.69 9,142 DOT $52.036
EGLD/EUR 26.34 26.37 163.79 EGLD $4.624
EGLD/USD 28.20 28.21 721.40 EGLD $20.365
ENJ/BTC 0.0000029 0.0000030 91,012 ENJ $17.109
ENJ/EUR 0.18 0.18 101,513 ENJ $19.083
ENJ/GBP 0.15 0.16 10,377 ENJ $1.951
ENJ/JPY 29.90 31.60 145.45 ENJ $27
ENJ/USD 0.19 0.19 471,776 ENJ $88.689
EOS/BTC 0.0000087 0.0000088 109.12 EOS $61
EOS/ETH 0.000161 0.000162 100.55 EOS $57
EOS/EUR 0.52 0.53 141,022 EOS $79.291
EOS/USD 0.56 0.56 205,082 EOS $115.309
EOS/USDT 0.56 0.56 29,222 EOS $16.430
ETC/BTC 0.000357 0.000358 358.26 ETC $8.221
ETC/ETH 0.00659 0.00661 17.65 ETC $405
ETC/EUR 21.40 21.43 56.33 ETC $1.293
ETC/USD 22.92 22.93 685.98 ETC $15.742
ETH/AED 4,736 - 0.00208 ETH $7
ETH/AUD 5,230 5,235 50.28 ETH $174.590
ETH/BTC 0.054 0.054 684.90 ETH $2.377.988
ETH/CAD 4,753 4,753 69.04 ETH $239.712
ETH/CHF 3,095 3,099 11.37 ETH $39.471
ETH/DAI 3,471 3,472 0.016 ETH $55
ETH/EUR 3,245 3,245 979.43 ETH $3.400.595
ETH/GBP 2,744 2,745 212.15 ETH $736.592
ETH/JPY 553,870 555,019 0.00370 ETH $13
ETH/USD 3,471 3,471 3,236 ETH $11.236.557
ETH/USDC 3,471 3,471 81.70 ETH $283.652
ETH/USDT 3,474 3,474 185.11 ETH $642.700
EUR/AUD 1.61 1.62 67.05 EUR $72
EUR/CAD 1.46 1.47 53.38 EUR $57
EUR/CHF 0.95 0.96 110,636 EUR $118.349
EUR/GBP 0.85 0.85 348,772 EUR $373.084
EUR/JPY 170.82 171.25 334.44 EUR $358
EUR/USD 1.07 1.07 2,949,343 EUR $3.154.941
EWT/BTC 0.0000375 0.0000376 447.89 EWT $1.079
EWT/EUR 2.24 2.25 7,172 EWT $17.276
EWT/GBP 1.87 1.90 3,212 EWT $7.737
EWT/USD 2.40 2.40 32,173 EWT $77.496
FARM/EUR 45.64 46.20 12.04 FARM $593
FARM/USD 49.28 49.39 31.56 FARM $1.553
FET/EUR 1.34 1.34 204,426 FET $294.249
FET/USD 1.44 1.44 561,337 FET $807.983
FIDA/EUR 0.29 0.30 14,471 FIDA $4.544
FIDA/USD 0.31 0.31 76,797 FIDA $24.115
FIL/AUD 2.12 7.53 0.0000168 FIL -
FIL/BTC 0.0000669 0.0000670 88.42 FIL $380
FIL/ETH 0.00123 0.00124 767.61 FIL $3.296
FIL/EUR 4.01 4.01 7,298 FIL $31.332
FIL/GBP 3.39 3.40 355.75 FIL $1.527
FIL/USD 4.29 4.29 69,681 FIL $299.162
FIS/EUR 0.35 0.38 216.25 FIS $85
FIS/USD 0.39 0.40 95.91 FIS $38
FLOW/BTC 0.0000097 0.0000098 14,609 FLOW $9.084
FLOW/ETH 0.000179 0.000180 971.99 FLOW $604
FLOW/EUR 0.58 0.58 5,092 FLOW $3.166
FLOW/GBP 0.92 0.98 10.26 FLOW $6
FLOW/USD 0.62 0.62 18,332 FLOW $11.399
FTM/EUR 0.53 0.53 58,629 FTM $33.258
FTM/USD 0.57 0.57 786,948 FTM $446.410
FXS/EUR 3.12 3.13 8,247 FXS $27.571
FXS/USD 3.34 3.34 1,635 FXS $5.465
GAL/EUR 2.05 2.06 388.66 GAL $857
GAL/USD 2.20 2.20 1,150 GAL $2.538
GALA/EUR 0.026 0.026 2,265,189 GALA $66.202
GALA/USD 0.027 0.028 9,211,089 GALA $269.202
GBP/USD 1.26 1.26 506,263 GBP $640.294
GHST/BTC 0.0000198 0.0000199 13.30 GHST $17
GHST/EUR 1.18 1.19 51.12 GHST $65
GHST/GBP 0.091 1.27 5.01 GHST $6
GHST/USD 1.27 1.27 968.03 GHST $1.239
GMT/EUR 0.15 0.15 11,980 GMT $1.925
GMT/USD 0.16 0.16 32,604 GMT $5.240
GMX/EUR 26.76 26.82 139.17 GMX $4.004
GMX/USD 28.64 28.68 381.79 GMX $10.983
GNO/BTC 0.00499 0.00535 0.10 GNO $32
GNO/ETH 0.070 0.071 0.27 GNO $86
GNO/EUR 293.89 297.32 2.55 GNO $812
GNO/USD 315.36 317.95 18.71 GNO $5.954
GRT/AUD 0.20 0.26 161.58 GRT $34
GRT/BTC 0.0000033 0.0000033 36,058 GRT $7.615
GRT/ETH 0.0000950 0.000144 24,027 GRT $5.074
GRT/EUR 0.20 0.20 123,204 GRT $26.018
GRT/GBP 0.17 0.17 20,962 GRT $4.427
GRT/USD 0.21 0.21 549,547 GRT $116.052
GTC/EUR 0.91 0.91 207.68 GTC $201
GTC/USD 0.97 0.97 530.33 GTC $512
HNT/EUR 3.18 3.28 260.06 HNT $889
HNT/USD 3.43 3.45 10,934 HNT $37.368
ICX/BTC 0.0000024 0.0000024 7,499 ICX $1.143
ICX/ETH 0.0000437 0.0000440 41,868 ICX $6.379
ICX/EUR 0.14 0.14 80,936 ICX $12.332
ICX/USD 0.15 0.15 95,937 ICX $14.618
IDEX/EUR 0.041 0.042 8,880 IDEX $386
IDEX/USD 0.043 0.045 19,669 IDEX $855
IMX/EUR 1.41 1.41 9,036 IMX $13.634
IMX/USD 1.51 1.51 41,196 IMX $62.155
INJ/EUR 19.34 19.55 781.01 INJ $15.943
INJ/USD 20.73 20.74 14,344 INJ $292.818
KAVA/BTC 0.0000071 0.0000072 1,028 KAVA $471
KAVA/ETH 0.000131 0.000133 6,029 KAVA $2.760
KAVA/EUR 0.43 0.43 15,848 KAVA $7.254
KAVA/USD 0.46 0.46 22,545 KAVA $10.320
KEEP/BTC 0.0000017 0.0000018 3,753 KEEP $411
KEEP/ETH 0.000117 0.000121 13.96 KEEP $2
KEEP/EUR 0.10 0.11 1,382 KEEP $151
KEEP/USD 0.11 0.11 7,365 KEEP $807
KEY/EUR 0.00527 0.00529 2,967,246 KEY $16.714
KEY/USD 0.00564 0.00565 563,757 KEY $3.176
KIN/EUR 0.0000127 0.0000131 34,462,613 KIN $464
KIN/USD 0.0000137 0.0000138 95,208,986 KIN $1.282
KNC/BTC 0.0000108 0.0000114 8.96 KNC $5
KNC/ETH 0.000154 0.000155 73.42 KNC $39
KNC/EUR 0.50 0.50 3,791 KNC $2.032
KNC/USD 0.54 0.54 10,283 KNC $5.513
KP3R/EUR 55.90 56.10 105.38 KP3R $6.301
KP3R/USD 59.80 60.00 115.53 KP3R $6.909
KSM/AUD 19.24 54.90 0.40 KSM $10
KSM/BTC 0.000371 0.000372 300.99 KSM $7.160
KSM/DOT 4.17 4.19 6.11 KSM $145
KSM/ETH 0.00684 0.00686 161.60 KSM $3.844
KSM/EUR 22.21 22.23 571.74 KSM $13.600
KSM/GBP 18.79 18.82 49.73 KSM $1.183
KSM/USD 23.78 23.80 782.01 KSM $18.602
LCX/EUR 0.19 0.19 103,845 LCX $21.577
LCX/USD 0.21 0.21 222,990 LCX $46.334
LINK/AUD 20.20 20.38 367.02 LINK $4.926
LINK/BTC 0.000209 0.000209 1,177 LINK $15.792
LINK/ETH 0.00386 0.00387 1,795 LINK $24.091
LINK/EUR 12.53 12.54 12,328 LINK $165.458
LINK/GBP 10.60 10.61 541.58 LINK $7.269
LINK/JPY 2,141 2,146 106.30 LINK $1.427
LINK/USD 13.41 13.41 40,704 LINK $546.318
LINK/USDT 13.42 13.42 2,503 LINK $33.595
LPT/BTC 0.000265 0.000266 59.42 LPT $1.006
LPT/EUR 15.87 15.91 1,624 LPT $27.510
LPT/GBP 13.43 13.45 199.61 LPT $3.380
LPT/USD 16.99 17.02 2,313 LPT $39.175
LRC/EUR 0.16 0.16 48,304 LRC $8.291
LRC/USD 0.17 0.17 160,546 LRC $27.555
LSK/BTC 0.0000255 0.0000257 147,703 LSK $150.773
LSK/ETH 0.000553 0.000621 40.40 LSK $41
LSK/EUR 1.56 1.58 118,879 LSK $121.350
LSK/USD 1.71 1.71 451,717 LSK $461.106
LTC/AUD 112.28 112.50 125.85 LTC $9.390
LTC/BTC 0.00116 0.00117 346.51 LTC $25.855
LTC/ETH 0.021 0.021 141.29 LTC $10.542
LTC/EUR 69.67 69.68 7,860 LTC $586.446
LTC/GBP 58.92 59.00 1,215 LTC $90.684
LTC/JPY 11,904 11,938 0.14 LTC $10
LTC/USD 74.55 74.56 10,988 LTC $819.854
LTC/USDT 74.58 74.64 1,643 LTC $122.600
LUNA/EUR 0.0000708 0.0000713 600,494,597 LUNA $342.358
LUNA/USD 0.0000758 0.0000765 4,681,734,555 LUNA $2.669.184
MANA/BTC 0.0000051 0.0000051 10,900 MANA $3.537
MANA/ETH 0.000174 0.000178 58.63 MANA $19
MANA/EUR 0.30 0.30 27,653 MANA $8.974
MANA/USD 0.33 0.33 37,080 MANA $12.033
MANA/USDT 0.33 0.33 1,343 MANA $436
MASK/EUR 2.31 2.31 53.93 MASK $134
MASK/USD 2.47 2.47 118.31 MASK $293
MATIC/BTC 0.0000089 0.0000090 37,783 MATIC $21.641
MATIC/EUR 0.54 0.54 116,934 MATIC $66.978
MATIC/GBP 0.45 0.45 10,592 MATIC $6.067
MATIC/USD 0.57 0.57 426,364 MATIC $244.214
MATIC/USDT 0.57 0.57 36,086 MATIC $20.669
MIR/EUR 0.028 0.029 92,238 MIR $2.766
MIR/USD 0.030 0.031 280,901 MIR $8.424
MKR/BTC 0.037 0.037 5.01 MKR $11.805
MKR/EUR 2,205 2,207 12.65 MKR $29.798
MKR/GBP 3.30 985.00 0.082 MKR $194
MKR/USD 2,361 2,361 196.10 MKR $462.089
MLN/BTC 0.000258 0.000259 47.88 MLN $799
MLN/ETH 0.00736 0.00772 12.10 MLN $202
MLN/EUR 15.36 15.45 2,677 MLN $44.684
MLN/USD 16.47 16.51 1,198 MLN $20.003
MOON/EUR 0.14 0.15 12,483 MOON $1.991
MOON/USD 0.16 0.16 157,800 MOON $25.164
MXC/EUR 0.00990 0.00993 19,118 MXC $195
MXC/USD 0.011 0.011 133,805 MXC $1.368
NANO/BTC 0.0000137 0.0000138 8,631 NANO $7.624
NANO/ETH 0.000252 0.000258 978.26 NANO $864
NANO/EUR 0.82 0.82 19,463 NANO $17.193
NANO/USD 0.88 0.88 28,386 NANO $25.074
NEAR/EUR 4.84 4.85 219,047 NEAR $1.135.437
NEAR/USD 5.18 5.18 947,788 NEAR $4.912.899
NMR/EUR 16.92 17.02 30.14 NMR $553
NMR/USD 18.11 18.23 6.95 NMR $127
OCEAN/BTC 0.0000094 0.0000094 112,325 OCEAN $67.660
OCEAN/EUR 0.56 0.56 727,361 OCEAN $438.134
OCEAN/GBP 0.47 0.48 38,142 OCEAN $22.975
OCEAN/USD 0.60 0.60 708,773 OCEAN $426.937
OGN/EUR 0.096 0.096 9,860 OGN $1.013
OGN/USD 0.10 0.10 6,597 OGN $678
OMG/BTC 0.0000050 0.0000051 267.42 OMG $87
OMG/ETH 0.0000928 0.0000932 781.25 OMG $255
OMG/EUR 0.30 0.30 2,862 OMG $936
OMG/JPY 51.60 51.90 74.33 OMG $24
OMG/USD 0.32 0.32 12,679 OMG $4.144
OP/EUR 1.65 1.65 15,225 OP $26.896
OP/USD 1.76 1.77 70,094 OP $123.826
OXT/BTC 0.0000020 0.0000021 268.87 OXT $19
OXT/ETH 0.0000600 0.0000618 89.30 OXT $6
OXT/EUR 0.066 0.067 71,340 OXT $5.090
OXT/USD 0.071 0.071 24,268 OXT $1.731
OXY/EUR 0.035 0.036 23,133 OXY $867
OXY/USD 0.037 0.039 5,504 OXY $206
PAXG/BTC 0.036 0.036 6.57 PAXG $15.196
PAXG/ETH 0.67 0.67 0.63 PAXG $1.454
PAXG/EUR 2,162 2,165 3.96 PAXG $9.169
PAXG/USD 2,315 2,316 12.71 PAXG $29.389
PERP/EUR 0.70 0.70 601.11 PERP $448
PERP/USD 0.74 0.75 13,440 PERP $10.016
PHA/EUR 0.12 0.12 22,752 PHA $2.813
PHA/USD 0.12 0.12 149,199 PHA $18.446
PLA/EUR 0.13 0.14 48,997 PLA $11.492
PLA/USD 0.14 0.15 229,936 PLA $53.930
POLIS/EUR 0.14 0.14 171,304 POLIS $24.702
POLIS/USD 0.14 0.15 185,562 POLIS $26.758
POLS/EUR 0.50 0.52 18.90 POLS $10
POLS/USD 0.56 0.56 1,232 POLS $674
POND/EUR 0.017 0.017 157,674 POND $2.833
POND/USD 0.018 0.018 6,978,279 POND $125.381
POWR/EUR 0.19 0.20 4,758 POWR $989
POWR/USD 0.21 0.21 62,050 POWR $12.902
QNT/EUR 70.93 70.98 49.99 QNT $3.800
QNT/USD 75.91 75.95 821.31 QNT $62.427
QTUM/BTC 0.0000396 0.0000398 72.11 QTUM $183
QTUM/CAD 1.93 2.36 385.84 QTUM $982
QTUM/ETH 0.000733 0.000734 4.49 QTUM $11
QTUM/EUR 2.38 2.38 263.64 QTUM $671
QTUM/USD 2.54 2.54 3,779 QTUM $9.615
RAD/EUR 1.06 1.07 8,314 RAD $9.486
RAD/USD 1.14 1.14 7,849 RAD $8.955
RARI/BTC 0.0000327 0.0000333 95.12 RARI $200
RARI/EUR 1.95 1.99 541.93 RARI $1.138
RARI/GBP 1.11 2.20 182.37 RARI $383
RARI/USD 2.09 2.12 9,432 RARI $19.799
RBC/EUR 0.016 0.016 10,625 RBC $177
RBC/USD 0.017 0.017 55,226 RBC $920
REN/BTC 0.0000012 0.0000013 90.00 REN $4
REN/EUR 0.043 0.043 2,110 REN $97
REN/GBP 0.066 0.075 1,607 REN $74
REN/USD 0.046 0.046 116,767 REN $5.367
REP/BTC 0.0000230 0.0000250 5.00 REP $5
REP/ETH 0.00633 0.00667 40.32 REP $41
REP/EUR 1.03 1.07 160.43 REP $165
REP/USD 1.11 1.12 236.15 REP $243
REQ/EUR 0.10 0.10 2,100 REQ $229
REQ/USD 0.11 0.11 25.12 REQ $3
RLC/EUR 1.95 1.96 1,310 RLC $2.737
RLC/USD 2.08 2.09 2,947 RLC $6.159
RNDR/EUR 6.66 6.67 13,349 RNDR $95.300
RNDR/USD 7.13 7.13 73,188 RNDR $522.489
ROOK/EUR 0.61 0.67 3,791 ROOK $2.482
ROOK/USD 0.66 0.70 1,517 ROOK $993
RPL/EUR 21.74 21.79 316.46 RPL $7.442
RPL/USD 23.27 23.32 280.21 RPL $6.590
RUNE/EUR 3.87 3.87 1,610 RUNE $6.670
RUNE/USD 4.14 4.15 18,173 RUNE $75.291
SAFE/EUR 1.34 1.35 245.52 SAFE $354
SAFE/USD 1.44 1.44 8,395 SAFE $12.106
SAND/BTC 0.0000051 0.0000051 1,370 SAND $446
SAND/EUR 0.30 0.30 32,720 SAND $10.652
SAND/GBP 0.26 0.26 4,009 SAND $1.305
SAND/USD 0.32 0.33 195,539 SAND $63.657
SC/BTC 0.0000001 0.0000001 5,790,314 SC $26.030
SC/ETH 0.0000027 0.0000029 6,272 SC $28
SC/EUR 0.00420 0.00421 3,162,174 SC $14.215
SC/USD 0.00450 0.00451 4,680,466 SC $21.041
SCRT/EUR 0.28 0.28 17,209 SCRT $5.127
SCRT/USD 0.30 0.30 40,537 SCRT $12.076
SNX/AUD 1.00 3.70 3.00 SNX $6
SNX/BTC 0.0000311 0.0000313 1,752 SNX $3.505
SNX/ETH 0.000570 0.000580 257.16 SNX $515
SNX/EUR 1.86 1.87 1,928 SNX $3.858
SNX/GBP 1.16 2.53 3.00 SNX $6
SNX/USD 2.00 2.00 9,014 SNX $18.039
SOL/AUD 196.79 200.93 301.63 SOL $39.688
SOL/BTC 0.00205 0.00205 3,334 SOL $438.648
SOL/ETH 0.038 0.038 1,729 SOL $227.484
SOL/EUR 122.97 122.98 8,320 SOL $1.094.684
SOL/GBP 103.94 103.98 2,204 SOL $290.048
SOL/USD 131.51 131.52 80,304 SOL $10.566.173
SOL/USDT 131.60 131.61 4,642 SOL $610.784
SRM/BTC 0.0000005 0.0000005 36.18 SRM $1
SRM/EUR 0.031 0.032 7,119 SRM $243
SRM/GBP 0.061 1.99 0.00944 SRM -
SRM/USD 0.034 0.035 123,306 SRM $4.214
STORJ/BTC 0.0000058 0.0000059 1,514 STORJ $567
STORJ/ETH 0.000252 0.000255 604.81 STORJ $227
STORJ/EUR 0.35 0.35 5,957 STORJ $2.233
STORJ/USD 0.37 0.37 7,122 STORJ $2.670
STRK/EUR 0.66 0.66 60,135 STRK $42.588
STRK/USD 0.71 0.71 115,698 STRK $81.938
STX/EUR 1.51 1.51 12,586 STX $20.455
STX/USD 1.61 1.62 120,522 STX $195.869
SUPER/EUR 0.63 0.63 6,152 SUPER $4.142
SUPER/USD 0.67 0.67 129,551 SUPER $87.221
SUSHI/BTC 0.0000230 0.0000246 22.18 SUSHI $19
SUSHI/EUR 0.74 0.74 2,506 SUSHI $2.101
SUSHI/GBP 1.20 1.28 26.00 SUSHI $22
SUSHI/USD 0.80 0.80 15,256 SUSHI $12.791
SYN/EUR 0.48 0.51 280.32 SYN $145
SYN/USD 0.52 0.52 7,284 SYN $3.758
TBTC/BTC 0.99 1.00 0.00608 TBTC $383
TBTC/ETH 13.70 15.00 0.00214 TBTC $135
TBTC/EUR 57,132 59,957 0.000238 TBTC $15
TBTC/USD 62,914 64,028 0.00600 TBTC $378
TRIBE/EUR 0.26 0.27 268.93 TRIBE $149
TRIBE/USD 0.26 0.29 268.93 TRIBE $149
TRU/EUR 0.13 0.13 47,869 TRU $6.543
TRU/USD 0.14 0.14 479,101 TRU $65.482
TRX/BTC 0.0000019 0.0000019 166,528 TRX $19.917
TRX/ETH 0.0000344 0.0000344 46,844 TRX $5.603
TRX/EUR 0.11 0.11 976,138 TRX $116.750
TRX/USD 0.12 0.12 1,317,664 TRX $157.599
TUSD/EUR 0.92 0.94 6.74 TUSD $7
TUSD/USD 0.98 0.99 12.64 TUSD $12
UMA/EUR 2.36 2.36 598.19 UMA $1.511
UMA/USD 2.52 2.53 142.45 UMA $360
UNFI/EUR 4.36 4.38 3,374 UNFI $15.805
UNFI/USD 4.67 4.67 24,676 UNFI $115.602
UNI/BTC 0.000156 0.000156 2,251 UNI $22.436
UNI/ETH 0.00287 0.00288 212.36 UNI $2.117
UNI/EUR 9.32 9.33 9,963 UNI $99.299
UNI/USD 9.98 9.98 34,060 UNI $339.476
USD/AED 3.65 3.68 136.19 USD $136
USD/CAD 1.37 1.37 433,046 USD $433.046
USD/CHF 0.89 0.89 167,075 USD $167.075
USD/JPY 159.63 159.99 1,408 USD $1.408
USDC/AUD 1.51 1.51 135,839 USDC $135.838
USDC/CAD 1.37 1.37 284,474 USDC $284.473
USDC/CHF 0.89 0.89 133,588 USDC $133.588
USDC/EUR 0.93 0.93 3,792,824 USDC $3.792.817
USDC/GBP 0.79 0.79 706,078 USDC $706.076
USDC/USD 1.00 1.00 4,228,602 USDC $4.228.593
USDC/USDT 1.00 1.00 1,115,636 USDC $1.115.633
USDT/AUD 1.51 1.51 629,313 USDT $629.750
USDT/CAD 1.37 1.37 750,053 USDT $750.574
USDT/CHF 0.89 0.89 356,984 USDT $357.232
USDT/EUR 0.93 0.93 19,044,567 USDT $19.057.816
USDT/GBP 0.79 0.79 1,870,301 USDT $1.871.602
USDT/JPY 159.52 159.89 1,607 USDT $1.608
USDT/USD 1.00 1.00 21,555,572 USDT $21.570.568
UST/EUR 0.016 0.016 363,799 UST $326.510
UST/USD 0.017 0.017 2,046,462 UST $1.836.704
UST/USDC 0.017 0.018 245.26 UST $220
UST/USDT 0.017 0.017 342,717 UST $307.589
WAVES/BTC 0.0000146 0.0000147 37,078 WAVES $34.815
WAVES/ETH 0.000270 0.000270 3,882 WAVES $3.645
WAVES/EUR 0.87 0.88 198,583 WAVES $186.461
WAVES/USD 0.94 0.94 105,488 WAVES $99.049
WBTC/BTC 1.00 1.00 2.85 WBTC $182.789
WBTC/EUR 59,843 60,456 0.014 WBTC $903
WBTC/USD 64,021 64,772 0.15 WBTC $9.671
WOO/EUR 0.20 0.20 3,354 WOO $702
WOO/USD 0.21 0.21 50,688 WOO $10.606
XCN/EUR 0.00151 0.00155 36,671 XCN $59
XCN/USD 0.00162 0.00164 1,932,681 XCN $3.119
XLM/AUD 0.096 0.14 768.33 XLM $69
XLM/BTC 0.0000014 0.0000014 31,050 XLM $2.806
XLM/EUR 0.084 0.084 562,512 XLM $50.836
XLM/GBP 0.071 0.071 184,586 XLM $16.682
XLM/USD 0.090 0.090 971,533 XLM $87.800
XMR/BTC 0.00253 0.00253 1,183 XMR $191.496
XMR/EUR 151.37 151.38 4,964 XMR $803.580
XMR/USD 161.89 161.92 9,941 XMR $1.609.255
XMR/USDT 161.94 162.03 7,846 XMR $1.270.052
XRP/AUD 0.73 0.73 21,971 XRP $10.623
XRP/BTC 0.0000075 0.0000075 101,106 XRP $48.884
XRP/CAD 0.66 0.66 70,534 XRP $34.103
XRP/ETH 0.000139 0.000139 59,206 XRP $28.626
XRP/EUR 0.45 0.45 1,182,628 XRP $571.793
XRP/GBP 0.38 0.38 266,947 XRP $129.067
XRP/JPY 84.64 89.68 13.26 XRP $6
XRP/USD 0.48 0.48 2,652,918 XRP $1.282.670
XRP/USDT 0.48 0.48 641,704 XRP $310.260
XRT/EUR 4.64 4.89 82.93 XRT $411
XRT/USD 4.96 5.28 742.06 XRT $3.681
XTZ/AUD 1.83 1.96 7.20 XTZ $6
XTZ/BTC 0.0000119 0.0000121 786.95 XTZ $607
XTZ/CAD 1.90 2.26 513.94 XTZ $396
XTZ/ETH 0.000363 0.000382 7.50 XTZ $6
XTZ/EUR 0.72 0.72 7,202 XTZ $5.554
XTZ/GBP 0.94 1.02 6.37 XTZ $5
XTZ/USD 0.77 0.77 44,746 XTZ $34.504
XTZ/USDT 0.77 0.77 10,239 XTZ $7.895
YFI/AUD 4,000 10,666 0.015 YFI $90
YFI/BTC 0.12 0.13 0.019 YFI $113
YFI/ETH 4.49 4.63 0.00200 YFI $12
YFI/EUR 5,445 5,452 0.20 YFI $1.156
YFI/GBP 2,355 5,997 0.36 YFI $2.109
YFI/USD 5,829 5,834 2.14 YFI $12.455
ZEC/BTC 0.000390 0.000430 0.30 ZEC $6
ZEC/EUR 18.39 18.43 134.54 ZEC $2.644
ZEC/JPY 3,101 3,145 26.00 ZEC $511
ZEC/USD 19.70 19.71 567.90 ZEC $11.161
ZEUS/EUR 0.21 0.22 8,914 ZEUS $1.988
ZEUS/USD 0.22 0.23 98,671 ZEUS $22.008
ZRX/BTC 0.0000055 0.0000055 5.00 ZRX $2
ZRX/EUR 0.33 0.33 1,553 ZRX $549
ZRX/GBP 0.12 0.21 39.70 ZRX $14
ZRX/USD 0.35 0.35 9,642 ZRX $3.410
1740 रूपांतरण 156 चलने 54 स्त्रोत 14508 बाजार


IP Geolocation by geoPlugin

संसाधने:   बिटकॉइन वॉलेट   बिटकॉइन खाण   विनामूल्य बिटकॉइन