1. patakaran sa pagkapribado

PATAKARAN SA PRIVACY

Huling binago: 2018

Cookie

Ano ang cookie?

Ang karamihan ng website ay nag-i-store ng kaunting teksto sa browser—at ang tekstong iyon ay tinatawag na “cookie”.

Paano namin ginagamit ang cookies

Narito ang ilang partikular na bagay sa kung paano kami gumagamit ng mga cookie

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Mga cookies ng third party

Paano Makikipag-ugnayan sa Amin

Dapat mayroon kang anumang mga katanungan nauugnay sa privacy o mga komento na may kaugnayan sa Patakaran sa Privacy, mangyaring kontakin kami sa c info@coinyep.com