1. ตลาดแลกเปลี่ยน
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
อัปเดตล่าสุด 2022-08-14 10:02:00

ตลาด

คู่ ซื้อ ขาย ปริมาณใน 24 ชั่วโมง ปริมาณใน 24 ชั่วโมง USD
ADA/BTC 0.0000238 0.0000238 625,546 ADA $365.718
ADA/USD 0.59 0.59 3,129,681 ADA $1.829.731
ADA/UST 0.59 0.59 738,330 ADA $431.656
ADA/UST 1.21 1.21 308,911 ADA $180.601
AIX/USD 0.00421 0.00462 360,052 AIX $1.514
AIX/UST 0.00421 0.00476 363,668 AIX $1.529
AMP/BTC 0.0000732 0.0000745 6,460 AMP $55
AMP/USD 1.82 1.82 27,219 AMP $233
AMP/UST 0.87 0.87 29,404 AMP $252
AMP/UST 1.81 1.82 19,418 AMP $166
ANC/USD 0.11 0.11 9,505 ANC $1.083
ANC/UST 0.11 0.11 9,444 ANC $1.076
ANT/BTC 0.0000858 0.0000859 104.15 ANT $221
ANT/ETH 0.00106 0.00106 95.29 ANT $202
ANT/USD 2.12 2.13 1,285 ANT $2.726
AST/ETH 0.0000086 0.000167 3,277 AST $333
AST/USD 0.55 0.68 1,795 AST $183
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 100,000 ATM $505.116
ATM/ETH 0.0000008 0.0000018 25,124 ATM $126.908
ATM/USD 0.000100 0.000200 3,216,012 ATM $16.244.585
AVT/BTC 0.0000074 0.0000148 44.91 AVT $69
AVT/ETH 0.000371 0.000568 1,370 AVT $2.096
AVT/USD 0.52 0.55 7,622 AVT $11.662
BAL/USD 7.13 7.14 1,529 BAL $10.902
BAL/UST 7.14 7.15 977.05 BAL $6.968
BAT/BTC 0.0000221 0.0000222 3,157 BAT $1.475
BAT/ETH 0.000322 0.000325 3,749 BAT $1.752
BAT/USD 0.47 0.47 19,046 BAT $8.899
BAT/UST 0.47 0.47 4,904 BAT $2.292
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $7.092.197
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $342.337
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $29.966.412
BCHSV/BTC 0.00259 0.00260 138.34 BCHSV $8.906
BCHSV/USD 64.19 64.34 349.98 BCHSV $22.531
BFT/BTC 0.0000008 0.0000008 5,479 BFT $34
BFT/ETH 0.0000500 0.0000980 457.46 BFT $3
BFT/USD 0.00614 0.00616 250,729 BFT $1.539
BMI/USD 0.023 0.025 57,148 BMI $1.326
BMI/UST 0.023 0.023 8,578 BMI $199
BNT/BTC 0.0000244 0.0000789 265.68 BNT $162
BNT/ETH 0.000176 0.00223 119.18 BNT $73
BNT/USD 0.61 0.62 984.93 BNT $600
BTC/EUR 24,104 24,106 126.69 BTC $3.129.835
BTC/GBP 20,375 20,377 100.27 BTC $2.477.234
BTC/JPY 3,301,200 3,301,400 82.92 BTC $2.048.462
BTC/USD 24,740 24,741 3,123 BTC $77.144.280
BTC/UST 57,908 57,924 1,228 BTC $30.332.216
BTC/UST 24,740 24,750 508.77 BTC $12.568.960
BTG/BTC 0.00126 0.00129 7.70 BTG $243
BTG/USD 31.28 31.43 40.85 BTG $1.292
BTT/USD 0.0000010 0.0000010 1,415,776,521 BTT $1.469
CEL/USD 3.82 3.85 3,549 CEL $13.524
CEL/UST 4.82 4.83 35,978 CEL $137.102
CEL/UST 3.83 3.85 15,424 CEL $58.775
CHZ/USD 0.19 0.19 144,459 CHZ $26.958
CHZ/UST 0.19 0.19 139,304 CHZ $25.996
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 1,605,530 CLO $4.798
CLO/USD 0.00299 0.00301 1,973,075 CLO $5.896
CND/BTC 0.0000005 0.0000025 1,975 CND $1
CND/ETH 0.0000261 0.0000453 1,642 CND $1
CND/USD 0.034 0.047 57,502 CND $38
CNN/ETH 0.0000002 0.0000008 60,240 CNN $1
CNN/USD 0.0000190 0.0000244 264,961,106 CNN $2.200
CRV/USD 1.47 1.47 19,342 CRV $28.284
CRV/UST 1.47 1.47 10,805 CRV $15.801
CTK/USD 0.96 1.01 453.81 CTK $463
CTK/UST 0.20 1.02 219.82 CTK $224
CTX/BTC 0.0000076 0.0000360 214.23 CTX $895
CTX/ETH 0.000380 0.00123 1,264 CTX $5.283
CTX/USD 0.32 0.49 408.70 CTX $1.708
DAI/BTC 0.0000404 0.0000405 2,456 DAI $2.457
DAI/ETH 0.000498 0.000499 213,849 DAI $213.973
DAI/USD 1.00 1.00 301,314 DAI $301.490
DASH/BTC 0.00232 0.00232 362.33 DASH $20.696
DASH/USD 57.31 57.36 3,039 DASH $173.563
DAT/BTC 0.0000019 0.0000021 954.39 DAT $35
DAT/ETH 0.0000959 0.000117 2,839 DAT $105
DAT/USD 0.037 0.038 70,042 DAT $2.592
DCR/USD 51.08 52.72 4.99 DCR $178
DGB/BTC 0.0000017 0.0000019 49,192 DGB $675
DGB/USD 0.014 0.014 365,038 DGB $5.008
DGX/ETH 0.13 0.18 4.11 DGX $202
DGX/USD 50.27 53.49 1,150 DGX $56.397
DOT/BTC 0.000382 0.000383 7,757 DOT $73.470
DOT/USD 9.47 9.48 70,695 DOT $669.558
DOT/UST 9.47 9.48 22,248 DOT $210.710
DOT/UST 34.39 34.41 29,255 DOT $277.078
DTA/BTC 0.0000000 0.0000000 467,423 DTA $57
DTA/ETH 0.0000014 0.0000021 18,300 DTA $2
DTA/USD 0.00155 0.00200 710,223 DTA $87
EDO/BTC 0.0000154 0.0000156 7,999 EDO $2.737
EDO/ETH 0.000200 0.000231 4,415 EDO $1.511
EDO/USD 0.34 0.35 9,240 EDO $3.162
ELF/BTC 0.0000084 0.0000086 3,864 ELF $718
ELF/ETH 0.000266 0.000682 771.12 ELF $143
ELF/USD 0.10 0.11 232,734 ELF $43.243
ENJ/ETH 0.000541 0.000820 797.70 ENJ $591
ENJ/USD 0.74 0.74 4,057 ENJ $3.007
EOS/BTC 0.0000552 0.0000553 194,484 EOS $264.530
EOS/ETH 0.000681 0.000682 25,349 EOS $34.479
EOS/EUR 1.33 1.33 36,521 EOS $49.674
EOS/GBP 0.78 0.78 12,192 EOS $16.583
EOS/JPY 126.97 127.02 40,755 EOS $55.433
EOS/USD 1.37 1.37 344,293 EOS $468.293
EOS/UST 4.25 4.25 12,664 EOS $17.225
EOS/UST 1.37 1.37 71,954 EOS $97.869
ETC/BTC 0.00177 0.00177 222.30 ETC $9.694
ETC/USD 43.74 43.77 4,853 ETC $211.617
ETC/UST 43.72 43.78 717.09 ETC $31.270
ETH/BTC 0.081 0.081 13,522 ETH $27.083.883
ETH/EUR 1,956 1,956 516.57 ETH $1.034.644
ETH/GBP 1,654 1,654 493.23 ETH $987.891
ETH/JPY 267,900 267,910 328.59 ETH $658.134
ETH/USD 2,007 2,008 13,896 ETH $27.832.541
ETH/UST 1,833 1,833 5,499 ETH $11.013.091
ETH/UST 2,007 2,008 1,984 ETH $3.972.768
ETP/BTC 0.0000016 0.0000016 3,449 ETP $135
ETP/ETH 0.0000400 0.0000460 15,872 ETP $620
ETP/USD 0.039 0.039 13,233 ETP $517
EUR/UST 1.03 1.03 51,268 EUR $52.586
FCL/USD 0.031 0.032 63,648 FCL $1.975
FCL/UST 0.031 0.032 79,658 FCL $2.472
FET/USD 0.10 0.10 26,051 FET $2.703
FET/UST 0.10 0.10 10,130 FET $1.051
FIL/USD 8.57 8.59 21,435 FIL $183.252
FIL/UST 125.78 126.06 16,186 FIL $138.375
FIL/UST 8.57 8.58 11,477 FIL $98.121
FSN/BTC 0.0000071 0.0000146 1,889 FSN $525
FSN/ETH 0.000620 0.00210 118.69 FSN $33
FSN/USD 0.23 0.25 2,093 FSN $581
FTM/USD 0.41 0.41 186,564 FTM $76.228
FTM/UST 0.41 0.41 28,560 FTM $11.669
FTT/USD 31.62 31.76 44.00 FTT $1.394
FTT/UST 31.63 31.76 14.75 FTT $468
FTT/UST 38.69 39.00 375.27 FTT $11.893
FUN/BTC 0.0000003 0.0000003 69,310 FUN $593
FUN/ETH 0.0000087 0.0000088 216,861 FUN $1.856
FUN/USD 0.00857 0.00858 8,607 FUN $74
GBP/UST 1.21 1.22 1,911 GBP $2.321
GLM/BTC 0.0000066 0.0000067 21,204 GLM $6.098
GLM/ETH 0.000143 0.000146 95,877 GLM $27.571
GLM/USD 0.28 0.29 7,161 GLM $2.059
GMT/USD 0.84 0.85 285.64 GMT $286
GMT/UST 0.67 0.85 19.47 GMT $19
GNO/ETH 0.073 0.075 3.01 GNO $577
GNO/USD 190.88 191.41 11.38 GNO $2.179
GRT/USD 0.15 0.15 18,694 GRT $2.779
GRT/UST 0.15 0.15 39,757 GRT $5.910
GXT/USD 0.043 0.043 319,141 GXT $13.677
GXT/UST 0.043 0.043 112,420 GXT $4.818
JPY/UST 0.00748 0.00749 576,195 JPY $4.320
JST/BTC 0.0000014 0.0000014 151,085 JST $5.304
JST/USD 0.035 0.035 669,824 JST $23.515
JST/UST 0.035 0.035 622,764 JST $21.863
KNC/BTC 0.0000696 0.0000697 1,775 KNC $3.060
KNC/ETH 0.00250 0.00600 6.31 KNC $11
KNC/USD 1.72 1.73 3,822 KNC $6.587
KSM/USD 62.03 62.08 36.22 KSM $2.242
KSM/UST 61.98 62.13 62.56 KSM $3.873
KSM/UST 538.09 539.84 260.18 KSM $16.108
LEO/BTC 0.000206 0.000207 1,995 LEO $7.019
LEO/EOS 4.00 4.03 1,320 LEO $4.644
LEO/ETH 0.00253 0.00255 1,028 LEO $3.617
LEO/USD 5.12 5.12 22,987 LEO $80.885
LEO/UST 5.10 5.11 8,621 LEO $30.334
LEO/UST 2.10 2.12 26,308 LEO $92.570
LRC/BTC 0.0000092 0.0000093 95,755 LRC $48.617
LRC/ETH 0.000201 0.000207 251.56 LRC $128
LRC/USD 0.51 0.51 43,924 LRC $22.301
LTC/BTC 0.00264 0.00264 2,658 LTC $172.870
LTC/USD 65.27 65.31 8,150 LTC $530.035
LTC/UST 194.64 194.85 4,754 LTC $309.149
LTC/UST 65.25 65.31 3,121 LTC $202.995
LYM/BTC 0.0000003 0.0000011 1,998 LYM $8
LYM/ETH 0.0000012 0.0000440 12,668 LYM $50
LYM/USD 0.00391 0.00398 55,678 LYM $219
MAN/ETH 0.000169 0.00114 120.94 MAN $1
MAN/USD 0.10 0.11 18,880 MAN $156
MIOTA/BTC 0.0000148 0.0000148 17,291 MIOTA $6.309
MIOTA/ETH 0.000182 0.000183 4,740 MIOTA $1.730
MIOTA/EUR 0.25 0.25 79,556 MIOTA $29.026
MIOTA/GBP 0.22 0.22 44,419 MIOTA $16.206
MIOTA/JPY 35.39 35.42 383,528 MIOTA $139.931
MIOTA/USD 0.36 0.37 274,152 MIOTA $100.025
MIR/USD 0.23 0.23 320.43 MIR $74
MIR/UST 0.23 0.23 681.48 MIR $157
MKR/BTC 0.082 0.082 33.93 MKR $36.500
MKR/DAI 300.01 661.24 0.10 MKR $108
MKR/ETH 1.77 1.79 11.98 MKR $12.882
MKR/USD 1,076 1,078 10.07 MKR $10.837
MKR/UST 1,075 1,079 2.78 MKR $2.985
MLN/ETH 0.012 0.039 1.00 MLN $30
MLN/USD 29.89 29.95 22.45 MLN $672
NEO/BTC 0.000491 0.000492 171.04 NEO $2.072
NEO/ETH 0.00805 0.00828 46.78 NEO $567
NEO/EUR 9.74 9.75 1,157 NEO $14.016
NEO/GBP 8.35 8.37 2,018 NEO $24.444
NEO/JPY 1,363 1,365 604.65 NEO $7.324
NEO/USD 12.16 12.17 8,459 NEO $102.457
NEO/UST 12.15 12.18 158.28 NEO $1.917
NIO/ETH 0.0000028 0.0000193 1,500 NIO $41
NIO/USD 0.00161 0.00233 408,906 NIO $11.283
OKB/USD 7.14 113.47 5.48 OKB $123
OKB/UST 1.39 17.79 5.14 OKB $116
OMG/BTC 0.0000989 0.0000989 1,894 OMG $4.613
OMG/DAI 0.51 1.00 6.00 OMG $15
OMG/ETH 0.00122 0.00122 523.44 OMG $1.275
OMG/USD 2.45 2.45 12,612 OMG $30.713
OXY/USD 0.058 0.058 40,572 OXY $2.333
OXY/UST 0.058 0.058 94,833 OXY $5.454
PAI_2/BTC 0.0000007 0.0000066 172.00 PAI_2 -
PAI_2/USD 0.00553 0.00739 31,544 PAI_2 $37
PAX/USD 1.00 1.00 8.26 PAX $8
PAX/UST 1.00 1.00 3.05 PAX $3
PAX/UST 1.00 1.00 78,644 PAX $78.585
PLU/USD 9.32 9.40 2,609 PLU $24.096
PNK/ETH 0.0000150 0.0000346 1,151,024 PNK $40.991
PNK/USD 0.036 0.036 443,339 PNK $15.789
QTUM/BTC 0.000175 0.000177 3.48 QTUM $15
QTUM/ETH 0.00918 0.00944 51.88 QTUM $224
QTUM/USD 4.34 4.35 388.65 QTUM $1.681
RBT/BTC 1.00 1.00 0.10 RBT $2.464
RBT/USD 24,656 24,813 0.10 RBT $2.464
RCN/BTC 0.0000073 0.0000077 11,005 RCN $47
RCN/ETH 0.000223 0.000750 2,252 RCN $10
RCN/USD 0.12 0.15 16,770 RCN $72
REP/BTC 0.000244 0.000276 772.95 REP $7.507
REP/ETH 0.048 0.074 60.45 REP $587
REP/USD 9.60 9.63 128.76 REP $1.251
REQ/BTC 0.0000011 0.0000015 5,932 REQ $818
REQ/ETH 0.0000215 0.0000976 11,608 REQ $1.601
REQ/USD 0.14 0.14 9,127 REQ $1.258
RLC/BTC 0.0000264 0.0000409 5,651 RLC $8.042
RLC/ETH 0.00187 0.00279 33.06 RLC $47
RLC/USD 0.98 1.26 4,903 RLC $6.977
RLY/USD 0.044 0.044 4,401 RLY $196
RLY/UST 0.044 0.044 5,376 RLY $239
SAN/BTC 0.0000044 0.0000048 1,615 SAN $283
SAN/ETH 0.0000638 0.000101 20.55 SAN $4
SAN/USD 0.18 0.18 59,931 SAN $10.513
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $57
SCR/USD 0.00175 0.00200 100,000 SCR $7.273
SNT/BTC 0.0000019 0.0000019 400.00 SNT $14
SNT/ETH 0.0000867 0.0000883 8,913 SNT $310
SNT/USD 0.036 0.036 50,767 SNT $1.765
SNX/USD 4.11 4.11 15,168 SNX $62.073
SNX/UST 4.11 4.11 8,926 SNX $36.529
SNX/UST 17.55 17.57 2,239 SNX $9.161
SOL/BTC 0.00191 0.00192 3,589 SOL $169.606
SOL/USD 47.35 47.38 30,477 SOL $1.440.219
SOL/UST 47.33 47.38 16,537 SOL $781.502
SOL/UST 18.91 18.94 9,560 SOL $451.762
SRM/USD 1.10 1.10 36,944 SRM $40.764
SRM/UST 1.10 1.10 15,953 SRM $17.602
SUN/USD 0.00696 0.00700 310,955 SUN $2.162
SUN/UST 0.00696 0.00699 860,332 SUN $5.981
SWM/ETH 0.0000641 0.000280 525.00 SWM $3
SWM/USD 0.051 0.064 2,225 SWM $13
TKN/ETH 0.0000500 0.00137 16.00 TKN $1
TKN/USD 0.24 0.30 1,928 TKN $91
TNB/BTC 0.0000001 0.0000002 1,474,043 TNB $8.550
TNB/ETH 0.0000068 0.0000075 1,639,024 TNB $9.507
TNB/USD 0.00183 0.00220 2,132,552 TNB $12.370
TRX/BTC 0.0000029 0.0000029 439,296 TRX $31.635
TRX/ETH 0.0000359 0.0000359 249,482 TRX $17.966
TRX/EUR 0.070 0.070 15,992 TRX $1.152
TRX/GBP 0.021 0.021 14,078 TRX $1.014
TRX/JPY 2.89 2.90 45,890 TRX $3.305
TRX/USD 0.072 0.072 2,001,753 TRX $144.152
TRX/UST 0.072 0.072 506,334 TRX $36.462
TSD/USD 1.00 1.00 146.35 TSD $146
TSD/UST 1.00 1.00 76.19 TSD $76
UNI/USD 9.40 9.41 30,831 UNI $288.739
UNI/UST 9.40 9.41 29,733 UNI $278.453
UNI/UST 29.23 29.28 19,109 UNI $178.964
UOS/BTC 0.0000156 0.0000156 36,318 UOS $14.096
UOS/USD 0.39 0.39 18,895 UOS $7.334
UST/USD 1.00 1.00 100,100,969 UST $84.677.083
UST/USD 1.00 1.00 24,876,990 UST $21.043.862
UTK/BTC 0.0000011 0.0000028 53,273 UTK $8.029
UTK/ETH 0.0000213 0.0000795 5,587 UTK $842
UTK/USD 0.15 0.15 7,021 UTK $1.058
VEE/BTC 0.0000001 0.0000001 5,252 VEE $8
VEE/ETH 0.0000030 0.0000047 5,700 VEE $9
VEE/USD 0.00158 0.00188 101,422 VEE $160
VET/BTC 0.0000014 0.0000014 63,909 VET $2.161
VET/ETH 0.0000200 0.0000477 5,792 VET $196
VET/USD 0.034 0.034 518,114 VET $17.523
VET/UST 0.034 0.034 101,449 VET $3.431
VRA/USD 0.00702 0.00714 633,946 VRA $4.491
VRA/UST 0.00703 0.00711 450,117 VRA $3.188
WAX/BTC 0.0000028 0.0000029 11,994 WAX $1.520
WAX/ETH 0.000190 0.000430 200.00 WAX $25
WAX/USD 0.13 0.13 2,184 WAX $277
WOO/USD 0.24 0.24 30,052 WOO $7.236
WOO/UST 0.24 0.24 6,357 WOO $1.531
WTC/ETH 0.00155 0.00356 10.00 WTC $3
WTC/USD 1.56 1.68 2,050 WTC $610
XLM/BTC 0.0000052 0.0000052 178,106 XLM $22.788
XLM/ETH 0.0000550 0.000125 19,001 XLM $2.431
XLM/EUR 0.072 0.072 186,137 XLM $23.815
XLM/GBP 0.065 0.065 511.89 XLM $65
XLM/JPY 4.43 4.45 7,793 XLM $997
XLM/USD 0.13 0.13 327,420 XLM $41.892
XLM/UST 0.13 0.13 80,071 XLM $10.245
XLM/UST 0.41 0.41 111,659 XLM $14.286
XMR/BTC 0.00680 0.00683 3,647 XMR $616.708
XMR/USD 168.61 168.76 3,686 XMR $623.336
XMR/UST 238.64 239.02 183.62 XMR $31.053
XMR/UST 168.57 169.02 540.46 XMR $91.400
XRA/ETH 0.0000233 0.0000490 472.00 XRA $4
XRA/USD 0.00900 0.00955 246,193 XRA $2.216
XRP/BTC 0.0000158 0.0000158 274,544 XRP $106.966
XRP/USD 0.39 0.39 1,964,117 XRP $765.244
XRP/UST 0.57 0.57 395,457 XRP $154.075
XRP/UST 0.39 0.39 244,410 XRP $95.225
XTZ/BTC 0.0000788 0.0000790 825.09 XTZ $1.610
XTZ/USD 1.95 1.95 40,755 XTZ $79.518
XTZ/UST 1.95 1.95 2,356 XTZ $4.597
XVG/BTC 0.0000004 0.0000004 209,263 XVG $833
XVG/ETH 0.0000137 0.0000346 1,548 XVG $6
XVG/EUR 0.00193 0.00287 4,967 XVG $20
XVG/GBP 0.00177 0.00263 4,967 XVG $20
XVG/JPY 0.19 0.27 1,830 XVG $7
XVG/USD 0.00397 0.00400 906,332 XVG $3.608
YFI/USD 11,682 11,695 14.97 YFI $174.885
YFI/UST 35,588 35,695 3.73 YFI $43.612
YFI/UST 11,687 11,697 8.32 YFI $97.175
ZCN/USD 0.21 0.21 17,519 ZCN $3.602
ZEC/BTC 0.00312 0.00313 170.76 ZEC $13.183
ZEC/USD 77.27 77.33 1,707 ZEC $131.770
ZIL/BTC 0.0000020 0.0000020 199,108 ZIL $9.627
ZIL/ETH 0.0000111 0.0000929 25,055 ZIL $1.211
ZIL/USD 0.048 0.048 55,169 ZIL $2.667
ZRX/BTC 0.0000158 0.0000158 41,983 ZRX $16.434
ZRX/DAI 0.15 0.41 80.00 ZRX $31
ZRX/ETH 0.000195 0.000196 3,594 ZRX $1.407
ZRX/USD 0.39 0.39 177,750 ZRX $69.582
1713 สกุลเงินดิจิตอล 156 สกุลเงิน 54 ตลาดแลกเปลี่ยน 14002 ตลาด


ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ IP โดย geoPlugin

ทรัพยากร:   กระเป๋าเงินดิจิตอล   เหมืองแร่ bitcoin   Bitcoin ฟรี